Chương trình AFFILIATE - TIẾP THỊ LIÊN KẾT

Lưu ý:

  • Tiền thưởng Affiliate được tính trên giá trị thanh toán thực tế của học viên được giới thiệu.      
  • Chính sách Affiliate chỉ áp dụng cho khóa học của HSB Academy, không áp dụng cho các dịch vụ sản xuất nội dung.