CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA HSB ACADEMY

The Power of Social Commerce

Trân Lê QB

5/5

Thời gian khóa học: Vĩnh viễn

9.800.000 đ

34 bài học

Bán hàng bằng sự từ chối

KTS Hà Lam

5/5

Thời gian khóa học: Vĩnh viễn

2.500.000 đ

700.000 đ

34 bài học

KOC Beauty

Trân Lê QB

5/5

Thời gian khóa học: Vĩnh viễn

5.500.000 đ

2.000.000 đ

34 bài học

ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT: HSB KOC GLOBAL FRANCHISE

LEVEL 1 - ZERO 2 AFFILIATE

HSB GLOBAL FRANCHISE

5/5
Giá gốc: 7.500.000 đ

Thời gian khóa học: Vĩnh viễn

2.114.000 đ

34 bài học

LEVEL 2 - AFFILIATE 2 KOC

HSB GLOBAL FRANCHISE

5/5
Giá gốc: 15.000.000 đ

Thời gian khóa học: Vĩnh viễn

7.749.000 đ

19 bài học

LEVEL 3 - KOC 2 PRO

HSB GLOBAL FRANCHISE

5/5
Giá gốc: Sắp ra mắt

Thời gian khóa học: Vĩnh viễn

20.500.000 đ

50 bài học